26 października br. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego Centrum  Szkoleniowego w  firmie TERMET S.A. w Świebodzicach. Przygotowanie centrum oraz jego otwarcie jest m.in. kontynuacją obchodów Jubileuszu 70-lecia działania Firmy. Spotkanie miało charakter zamknięty ale wzięli w nim udział przedstawiciele różnych środowisk z branży grzewczej, handlowej oraz administracji samorządowej a także BCC Loży Dolnośląskiej i Polskiej Korporacji Techiki SGGiK.

2 czerwca, na corocznej Wiosennej Gali Instalatorów, wraz z wieloma przedstawicielami naszej branży świętowaliśmy 25-lecie Polskiej Korporacji Techniki SGGiK. Podczas uroczystości były odznaczenia państwowe, dodatkowe, pozakonkursowe statuetki 'Złotego Instalatora', gratulacje od Wiceministra Infrastrultury i Budownictwa Pana Tomasza Żuchowskiego, a także od stowarzyszeń i firm od lat współpracujących z Korporacją. Był też tort i wspaniała atmosfera.


lib-04-05_gala_pi04.pdf Jubileusz Korporacji
lib-06-07_laureaci_pi04.pdf Laureaci konkursu Złoty Instalator

ZŁOTY  INSTALATOR  DLA  NAJLEPSZYCH 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w tym roku obchodzi 25-lecie działalności. Z tej okazji 2 czerwca 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski życzył inżynierom i technikom satysfakcji z realizowanych zamówień i zachęcał do udziału w prowadzonym przez MIB dialogu z organizacjami branżowymi.

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797784-p_8.htm