O Nas

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiej Korporacji Techniki SGGiK powstał w 1993 roku. Jednak ożywienie działalności nastąpiło w widoczny sposób w roku 1996. Podjęte działania doprowadziły do wzrostu liczebnego Oddziału oraz wzmożonej i widocznej aktywności naszych członków. Nasz oddział bardzo intensywnie angażował się w prace związane z usuwaniem skutków powodzi, która nawiedziła Dolny Śląsk w lipcu 1997 roku.

W tym okresie nawiązaliśmy także bliskie kontakty z organizacją SHK z Saksoni. Dzięki tym kontaktom mamy możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju targach instalacyjnych w Niemczech.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych utrzymywaliśmy ścisłe kontakty ze szkołami średnimi o profilu zawodowym - instalacyjnym. Oferowaliśmy, bazując na naszych członkach, wyposażenie i sprzęt do laboratorium. Organizowaliśmy spotkania informacyjno - szkoleniowe z nowoczesnych technik instalacyjnych.


Od dwóch lat Oddział bardzo mocno angażuje się w realizacje przedsięwzięć Rady Krajowej Korporacji. Prowadzimy na szeroką skalę prace w celu uzyskiwania przez członków Korporacji z Dolnego Śląska Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001. W roku 2001 certyfikat uzyskały dwie nasze firmy, a w roku 2002 już dziesięć firm może poszczycić się takimi certyfikatami.


Oddział wysoko ceni sobie udział w Targach Budownictwa TARBUD we Wrocławiu, organizowanych na wiosnę i jesień. Jednym z oficjalnie przyznawanych wyróżnień jest fundowany przez Oddział ,,Złoty Klucz Instalatora''. Mamy także od kilku lat swój punk konsultacyjny na Targach TARBUD.


Zarząd Oddziału ma możliwość występowania z wnioskami do władz państwowych i resortowych o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych. Wiele naszych wniosków jest pozytywnie rozpatrywanych co świadczy o naszej mobilności.


Podstawowe kierunki działania naszej organizacji w regionie to:

  • integracja środowiska wykonawców, producentów, projektantów, handlowców i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie instalatorstwa,
  • współpraca ze wszystkimi podmiotami, nie tylko gospodarczymi, działającymi na terenie, takimi jak; cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, Dolnośląska Izba Gospodarcza, PZiTS, inni,
  • popularyzacją nowoczesnych technik instalacyjnych w szkolnictwie zawodowym wszystkich szczebli,
  • wypracowaniem systemu doboru (certyfikacji) projektantów, wykonawców, producentów i handlowców dbających o wysoką jakość świadczonych usług i oferowanych wyrobów oraz technologii.

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji serdecznie zaprasza wszystkich Instalatorów do współpracy i wstąpienia w nasze szeregi. Wspólnie możemy zrobić więcej dla naszej branży. Oddział nasz czeka na Państwa telefony, listy, osobisty kontakt oraz zaprasza na swoje zebrania. Postaramy się udzielić odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania i rozwiązać razem powstające problemy.

 

Członkowie założyciele

 

Krzysztof Trudzik

 

 

 

TK-TECH
adres: 50-525 Wrocław,

ul.Gliniana 29/7 
email: tk@tk-tech.pl

 

www.tk-tech.pl

 

 

 

 

Henryk Laskowski

 

 

 

UNION-GAZ S.J.
adres: 53-601 Wrocław,

ul.Tęczowa 65 
email:uniongaz@uniongaz.pl

 

www.uniongaz.pl

 

 

 

 

Andrzej Grasza

 

 

adres: 51-147 Wrocław,

ul. Czajkowskiego 90 
email:andrgras@tlen.pl