Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
Dolnośląski Oddział Okręgowy


53 – 680 Wrocław, ul. Braniborska 70


tel. 602 612 133


e-mail: dolnoslaski@sggik.pl


www.dolnoslaski.sggik.pl