Wiosenne imprezy targowe, spotkania branżowe, ciekawe firmy i produkty – z perspektywy Dolnośląskiego Oddziału PKT SGGiK.


lib-50_korporacja_pi04.pdf Co słychać na Dolnym Śląsku?

Pod koniec marca b.r. Dolnośląski Oddział PKT SGGiK tradycyjnie uczestniczył w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz TARBUD we Wrocławiu, włączając się, jak w poprzednich edycjach, w pracę komisji konkursowej targów. To była jubileuszowa impreza – Hala Stulecia po raz trzydziesty go- ściła wystawców i odwiedzających TARBUD.


lib-13_jerzyk_zk_pi03.pdf Co słychać w Dolnośląskim Oddziale Korporacji?

W dniach 4-6 marca 2016 r. w łódzkiej hali Expo odbyły się XXIII Targi Budownictwa INTERBUD. Podczas wydarzenia ponad 260 firm zaprezentowało najnowsze rozwiązania budowlane – urządzenia, materiały, technologie i usługi w zakresie projektowania, instalacji, wykonawstwa oraz finansowania budownictwa.


lib-12_murdzek_zk_pi03.pdf Łódzki Oddział Korporacji na Targach INTERBUD

W połowie lutego w Łodzi odbyły się kolejne, XXI Targi Budownictwa Interbud, zorganizowane przez firmę Intersevis. Uczestniczyło w nich ponad 300 wystawców z Polski i z zagranicy. Targi były też okazją do zaprezentowania przez PKTSGGiK serii wykładów o tematyce branżowej.


lib-_-__korporacja_targi_pi05.pdf Łódź budowlana – po Targach Interbud

W ostatnich latach z winy kryzysu i zaostrzającej się konkurencji, ale i z innych powodów sytuacja na polskim rynku budowlanym i instalacyjnym stała się szczególnie trudna dla firm wykonawczych. Pozyskiwanie zleceń jest obarczone dużym ryzykiem, a warunki ich realizacji często są nie do przyjęcia. Z drugiej strony – jakość wykonania robót w wielu przypadkach pozostawia sporo do życzenia. Niestety, wśród firm instalatorskich tylko nieliczne mają polisę OC, która mogłaby uchronić je przed kosztami ewentualnych roszczeń zleceniodawców. I tylko nieliczne mają wystarczającą wiedzę prawną lub możliwości posłużenia się taką wiedzą, aby skutecznie bronić swoich interesów przy zawieraniu czy negocjowaniu umów. O tym, jak radzić sobie w tej sytuacji rozmawiamy z Piotrem Czerwińskim, wiceprezydentem Polskiej Korporacji Techniki SGGiK.


lib-_-__czerwinski_pi02.pdf Bądź przezorny i … ubezpieczony