« Powrót
Otwarcie centrum szkoleniowego Termet S.A.

26 października br. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego Centrum  Szkoleniowego w  firmie TERMET S.A. w Świebodzicach. Przygotowanie centrum oraz jego otwarcie jest m.in. kontynuacją obchodów Jubileuszu 70-lecia działania Firmy. Spotkanie miało charakter zamknięty ale wzięli w nim udział przedstawiciele różnych środowisk z branży grzewczej, handlowej oraz administracji samorządowej a także BCC Loży Dolnośląskiej i Polskiej Korporacji Techiki SGGiK.

Spotkanie rozpoczęło się w Sali Konferencyjnej TERMET-u w której gości powitał Prezes Zarządu Pan Ryszard Satyła. W swoim wystąpieniu wprowadził gości w atmosferę firmy oraz przedstawił główne osiągniecia ostatnich dwóch lat. Największym jednak zainteresowaniem cieszył się stojący w Sali zegar wyprodukowany pod koniec XIX wieku jeszcze w zakładach Gustawa Beckera. Zegar wyznacza cały czas mijające godziny.

W drodze do Sali szkoleniowej goście zwiedzili nowo otwartą Galerię Historyczną usytuowaną w holu głównym TERMET-u. Zaprezentowana tutaj historia firmy pozwala uzmysłowić sobie jakie zmiany nastąpiły w firmie oraz zobaczyć jaki wysoki poziom firma osiągnęła. Należy podkreślić w tym miejscu, firmy całkowicie polskiej i z polskim kapitałem. W części sali, na eksponowanym miejscu są zaprezentowane nagrody i wyróżnienia jakie Firma otrzymała m.in. z Korporacji tj. Złoty Klucz Instalatota z Dolnośląskiego Oddziału oraz Statuetkę Złotego Instalatora .

Symbolicznego otwarcia Centrum Szkoleniowego przez przecięcie wstęgi w kolorze firmowym dokonali Prezes R. Satyła, Burmistrz Miasta - B. Kożuchowicz oraz M. Wrona – Kanclerz Loży Dolnośląskiej a pomagał im V-ce Prezes J. Humeńczuk. 

W Centrum Szkoleniowy zaprezentowane są najnowsze produkty firmy TEREMET przygotowane do przeszkolenia dużej grupy instalatorów z całego kraju. Centrum jest także przygotowane do szkolenia serwisantów produktów TERMET. Należy także zwrócić uwagę, że w wyposażeniu Sali szkoleniowej wzięła udział firma UMET Sp. z o.o.  Firma UMET Sp. z o.o. zamontowała produkowaną przez siebie instalację odprowadzającą spaliny m.in. z kotłów oraz instalację wentylacyjną. 

Spotkanie zakończyło się smacznym poczęstunkiem przygotowanym przez gospodarzy oraz dyskusją w dowolnych grupach. W czasie swobodnej dyskujsji, mając na uwadze zwiększajacy sie rynek zbytu wyrobów produkowanych przez TERMET - należy wyminić: Gruzja, Kazachstan, Egipt a także Chiny, Ukraina i Rosja - padła sugestia, że za kilka lat to nie bedzie się mówiło 'TERMET  obok zamku Książ 'ale' zamek Książ obok firmy TERMET'.

My byliśmy na tym spotkaniu i dziękujemy za zaproszenie.