« Powrót
Część II. Jakie ten wyrób ma parametry? ‒ Wprowadzanie i udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych z segmentu HVAC. System europejski. Cz. II

W poprzedniej części cyklu [5] opisałem pokrótce podstawy prawne i główne pojęcia związane z wprowadzaniem do obrotu i udostępnianiem wyrobów budowlanych na rynku EOG i krajowym. W tej części skupię się na systemie europejskim, dotyczącym rynku EOG, opisując wybrane aspekty tej procedury i dokumenty, w których można szukać parametrów technicznych danego wyrobu.